ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ОБЩО

Защитата на вашите лични данни е важна за нас. Ние обработваме личните ви данни в съответствие с приложимото българско и европейско законодателство за защита на личните данни. С настоящата политика за поверителност бихме искали да ви информираме за вида, обхвата и целите на събирането и обработването на лични данни, когато посещавате нашия уебсайт, осъществявате контакт с нас или се абонирате за нашия електронен бюлетин.

КОИ СМЕ НИЕ

ГРИИН СОЛАР ХАУС ЕООД, ЕИК 206932052, със седалище и адрес на управлениес. Сатовча, п.к. 2950 ул. Дунав, е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД).
Като администратор на лични данни ние се ангажираме да обработваме и защитаваме вашите лични данни като физическо лице съгласно изискванията на ОРЗД, Закона за защита на личните данни и настоящата политика за поверителност. Моля, прочетете я внимателно и се запознайте с вашите права.

  • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ
  • КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВАС ОБРАБОТВАМЕ
  • НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  • БИСКВИТКИ
  • КАКВИ ДАННИ НЕ СЪБИРАМЕ
  • НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  • КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
  • ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
  • ПРОМЕНИ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

Вие ни предоставяте вашите данни:

1. При посещение на уебсайта ни.

При посещение на уебсайта ни, посредством бисквитки   (виж по-долу за тях), някои данни от устройството, което използвате, се изпращат автоматично към сървъра на уебсайта ни под формата на информационен поток. Тази информация ни помага да защитим информационната сигурност на нашия уебсайт и прави работата му възможна, като освен това прави употребата му по-приятна, удобна и полезна за вас, без да ни дава възможност непосредствено да ви идентифицираме.

2. Когато се свържете с нас.

Когато се свържете с нас посредством имейл или формуляра за запитване на нашия уебсайт, ние използваме предоставения ни от вас имейл, име, телефонен номер, както и всякаква друга информация, която вие доброволно сте решили да ни предоставите в запитването си, за да отговорим на вашето запитване.

3. Когато се абонирате за нашия електронен бюлетин.

Когато се абонирате за нашия електронен бюлетин, вие доброволно давате вашето съгласие да използваме вашия имейл с цел да ви изпращаме нашия електронен бюлетин с актуални новини и оферти.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВАС ОБРАБОТВАМЕ

1. Когато посещавате нашия уебсайт, ние получаваме информация, събрана посредством бисквитки (виж по-долу за тях) по време на използването на нашия уебсайт. Тази информация не ни дава възможност непосредствено да ви идентифицираме, но ни помага да защитим информационната сигурност на нашия уебсайт и прави работата му възможна, като освен това прави употребата му по-приятна, удобна и полезна за вас.

2. Когато се свържете с нас посредством имейл или формуляра за запитване на нашия уебсайт, ние обработваме предоставения ни от вас имейл, име, телефонен номер, както и всяка друга информация, която вие доброволно сте решили да ни предоставите в запитването си. Ако вследствие на запитването ви подпишем договор с вас и в случай че желаете да ви бъде издадена фактура, съгласно изискванията на закона вие сте длъжни да ни предоставите необходимата информация за съставянето на фактура, включително вашето ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане.

3. Когато се абонирате за нашия електронен бюлетин, ние обработваме само вашия имейл адрес.

НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме вашите лични данни на следните правни основания:

1. Въз основа на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). На това основание обработваме вашите лични данни, когато се съгласявате да получавате нашия електронен бюлетин, влизате в контакт с нас и се съгласявате с използването на бисквитки, които не са строго необходими.

2. За изпълнението на договор, който сме сключили с вас (чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД). На това основание обработваме вашите лични данни, ако подпишем договор с вас.

3. За изпълнението на наши законови задължения (чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД). На това основание съхраняваме документи и фактури за целите на идентификация на клиентите и обезпечаване на данъчно-счетоводната отчетност.

4. Когато обработването е необходимо за защита на нашите законни интереси (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). На това основание използваме строго необходими бисквитки, които ни помагат да обезпечим информационната сигурност на нашия уебсайт и да направим работата му възможна.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНАТА НИ ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ

Ние събираме, обработваме и използваме предоставената ни от вас информация:

1. За да сме в състояние да отговорим  на вашето запитване и да ви предоставим нашите услуги, ако подпишем договор с вас.

2. За да изпълняваме наши законови задължения. Това включва използване на личните ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност, както и за целите на индивидуализацията и идентификацията на нашите клиенти.

3. За да защитаваме нашите законни интереси. Това включва и защитата на информационната сигурност на нашия уебсайт и неговото функциониране.

4. За да ви изпращаме нашия електронен бюлетин въз основа на вашето съгласие. Може да оттеглите съгласието си по всяко време, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на всеки имейл, който получавате от нас, или като се свържете с нас на office@webber.bg

БИСКВИТКИ

Нашият уебсайт използва бисквитки (cookies).

Бисквитките са малки текстови файлове, в повечето случаи букви и цифри, които се поставят и съхраняват в браузъра или твърдия диск на вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт, вкл. нашия.

Бисквитките се делят на следните видове:

Строго необходими бисквитки – тези бисквитки съхраняват направения от вас избор за употребата на бисквитки, които не са строго необходими и правят работата на уебсайта ни възможна, като подпомагат негови основни функции, като навигацията между страниците и достъпа до защитените части на уебсайта. Без тях уебсайтът не може да работи правилно.

Функционални бисквитки – те ви позволяват да използвате пълната функционалност на уебсайта, като му дават възможност да запомня информация, която променя начина, по който уебсайтът се държи или изглежда, като например региона, в който се намирате и предпочитаният от вас език, на който да се зарежда информацията на нашия уебсайт, когато го достъпвате.

Статистически бисквитки – благодарение на тях ние следим посещаемостта на нашия уебсайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него, както и как те си взаимодействат с него. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от уебсайта ни сте разгледали, дали сте посетили уебсайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Маркетингови бисквитки – тези бисквитки се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове. Целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него и могат да бъдат задействани и от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е ирелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др.

Некласифицирани бисквитки – това са бисквитки, които се намират в процес на класификация заедно с техните доставчици.

В зависимост от това дали се изисква вашето съгласие за използването на бисквитки, бисквитките се делят на два вида – строго необходими бисквитки и бисквитки, които не са строго необходими.

Използването на строго необходими бисквитки не изисква вашето съгласие, защото без тях уебсайтът ни не може да работи правилно.

Използването на бисквитки, които не са строго необходими, като функционални, статистически, маркетингови и некласифицирани бисквитки, изисква вашето съгласие, както е посочено по-горе в настоящата политика за поверителност и в банера ни за бисквитки.

В зависимост от това, кой е доставчикът на бисквитките, те също се делят на два вида – наши бисквитки и бисквитки на трети страни.

Нашият уебсайт използва както наши бисквитки, така и бисквитки на трети страни.

Наши бисквитки

Бисквитките поставен от нас на вашето устройство, не ни дават възможност непосредствено да ви идентифицираме или да направим други изводи за вас и вашата идентичност и не причиняват никаква вреда на вашето устройство, в частност не съдържат вируси, троянски коне или друг злонамерен софтуер.

Бисквитки на трети страни

Нашият уебсайт позволява на трети страни, които анализират трафика или предоставят съдържание на уебсайта ни, да поставят на вашето устройство собствени бисквитки и да имат достъп до тях.

Това са:

Google Analytics

Нашият уебсайт използва услугата Google Analytics с цел оценка на трафика към уебсайта ни и ползването му, като в тази връзка ви информираме, че Google Analytics не предоставя никаква лично идентифицираща ви информация, вкл. достъп до IP адреси. Google Analytics предоставя информация в анонимна форма на Google, който я използва, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта ни и да ни докладва за дейностите, извършвани на уебсайта ни, съгласно условията за ползване на Google Analytics.

Може да предотвратите използването на бисквитки от Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript, задавайки, че информацията относно посещението на уебсайта не следва да се изпраща на Google Analytics.

Google Ads

Нашият уебсайт използва Google Ads, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване, предоставена от Google. С тази услуга рекламната ни дейност се свързва с рекламната мрежа Google Ads посредством „бисквитки“. Ние не идентифицираме и не събираме данни за потребителите посредством Google Ads. Може да се откажете от показване на реклама чрез Google Ads от тук.

Повече за използването на бисквитки от Google може да узнаете тук.

Социални мрежи и социални плъгини

Чрез страниците ни в социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter) ви предлагаме персонално съдействие и отговаряме на вашите въпроси. Данните се използват само за отговор на запитването ви и не се препращат на трети страни. За да може да осъществите контакт с нас през социалните мрежи, трябва да имате регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад всяка от тях, обработват личните ви данни при нужда, като ние нямаме влияние върху вида, обхвата и обработката на тези данни.

Информация за Facebook и неговата политика за защита на личните данни може да прочете тук.

Информация за LinkedIn и неговата политика за защита на личните данни може да прочете тук.

Информация за YouTube и неговата политика за защита на личните данни може да прочете тук.

Информация за Twitter и неговата политика за защита на личните данни може да прочете тук.

Facebook Conversion Pixel и Facebook Remarketing

Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Ние не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, е предназначена за изготвянето на анонимни статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Ние не събираме и не получаваме информация посредством Facebook Conversion Pixel, която да ни позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани от нас.

С технологията Facebook Remarketing към потребителите на Facebook може да бъде насочена целева реклама, но ние не събираме данни и не следим на кои потребители на Facebook действително се показват целеви реклами. И тук нямаме възможност за идентифициране на отделни потребители.

За повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на вашите лични данни от Facebook, както и относно възможностите за настройки с цел защита на личната ви неприкосновеност във Facebook, моля, направете справка тук.

Държим да подчертаем, че използването на бисквитки от трети страни е предмет на техните собствени политики за поверителност и ние нямаме достъп до информацията, съхранявана от тези трети страни за вас.

Пълен списък на всички използвани от нашия уебсайт бисквитки, включително на трети страни, ще откриете на нашия банер за бисквитки, който съдържа подробна информация за вида на всяка използвана бисквитка, за нейния доставчик, както и информация за целта и срока на нейното използване.

Нашият банер за бисквитки ви предоставя възможност да откажете или да приемете и персонализирате бисквитките, изискващи вашето съгласие (бисквитките, които не са строго необходими).

Можете също така да блокирате и изтривате бисквитки, като промените настройките на браузъра си.

Въпреки че повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат бисквитките автоматично, в заключение желаем да ви информираме, че може да контролирате, вкл. да блокирате и/или изтривате бисквитките, когато пожелаете, чрез настройките на вашия браузър.

Повечето по-често използвани съвременни браузъри – в менюто “предпочитания/опции”, ви позволяват да променяте настройките им по отношение на бисквитките. Повече информация за настройката на някои от най-използваните браузъри по отношение на бисквитките може да намерите, както следва:

За Chrome – тук

За Mozilla Firefox – тук

За Internet Explorer – тук

За Safari – тук

За iOS – тук

За Opera – тук

За повече информация относно бисквитките и как да ги управлявате и изтривате, моля, посетете този сайт.

Като използвате нашия уебсайт, без да променяте настройките на браузъра си, вие се съгласявате с използването на бисквитки от нашия уебсайт.

Моля, имайте предвид, че ако изберете опцията да изтриете или блокирате бисквитките, много уебсайтове, включително нашият уебсайт, няма да работят оптимално или може да спрат да функционират.

КАКВИ ДАННИ НЕ СЪБИРАМЕ

Не събираме и не обработваме чувствителни данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Личните данни се събират от лицата, за които се отнасят.

Не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.

Не събираме данни за лица под 16 години.

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставяме вашите лични данни, с които разполагаме, на трети лица само с оглед постигане на целите, за които ги обработваме.

Вашите данни не се предоставят от нас към трети страни извън Европейската икономическа зона.

КОЛКО ВРЕМЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Данни, обработвани на договорно основание, се съхраняват в срок от 5 години след датата на изтичане на срока на договора.

Данни, обработвани във връзка със счетоводната отчетност, се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Данни, обработвани въз основа на съгласие, се съхраняват до оттеглянето му.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

1. Право на достъп – имате право да поискате информация за личните ви данни, включително копие на информацията, която съхраняваме, по всяко време.

2. Право на коригиране – имате право да поискате корекция и допълване на личните ви данни, след като се свържете с нас и след удостоверяване на вашата самоличност.

3. Право на изтриване (право да бъдеш забравен) – имате право да поискате изтриване на вашите данни при отпадане на необходимостта от обработка на данните, при оттегляне на съгласието в случаите, в които обработката е въз основа на предоставено съгласие, при незаконна обработка на данни или при възникване на законово задължение за изтриване. Това право може да не бъде уважено в предвидените от закона случаи или при липса на удостоверяване на вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването – имате право да поискате от нас ограничаване на обработването при оспорване верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им, или когато обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, вие искате тяхното ограничено обработване, или когато ние не се нуждаем повече от личните ви данни, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

5. Право на преносимост на машинно четими данни – имате право да поискате да предоставим данните ви директно на вас или на друг администратор по ваш избор след писмено искане от ваша страна и при наличието на техническа възможност.

6. Право на възражение – може да възразите срещу обработването на личните данни от нас.

7. Право да оттеглите вашето съгласие – винаги може да оттеглите вашето съгласие за обработка на личните ви данни от нас, като се свържете с нас на office@housesolar.bg

Оттеглянето на съгласието ви не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне!

8. Право на подаване на жалба до надзорен орган.

За България надзорният орган е Комисията за защита на личните данни. Повече информация за нея може да откриете тук.

За да упражните правата си, може да се свържете с нас на office@housesolar.bg

.

След удостоверяване на вашата самоличност ще се постараем да ви предоставим информация въз основа на вашите искания в рамките на 30 дни след получаване на вашето писмено искане, като се постараем да реагираме безплатно на вашите искания във връзка с горепосочените права, но ако вашите искания са очевидно неоснователни или прекомерни, особено поради повтарящия им се характер, тогава може да наложим разумна такса за покриване на административните разходи за обработката им и предоставянето ви на информация.

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашият уебсайт, нашите бюлетини и изпратените ви от нас по имейл информация и съобщения може да съдържат връзки към уебсайтовете на трети лица. Личните данни, които предоставяте чрез посещението ви на тези уебсайтове, не са обект на настоящата политика за поверителност и обработката на вашите лични данни от тези уебсайтове не е наша отговорност.

Ако последвате връзката към други уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност, които определят как информацията ви се събира и обработва при посещаването ви на тези уебсайтове.

ПРОМЕНИ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички промени, които правим в нашата политика за поверителност, ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и по този начин ще станат достъпни и задължителни за вас.